Bustan Ketab - بوستان کتاب
6 کتاب - از 1 تا 6
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
امام خمینی در چشم انداز یارای
0 نظر  
کد : 1479
چکیده : امام خمینى در چشم‌انداز یاران مجموعه مصاحبه‌هاى مجله حوزه مجله حوزه امام خمینى خورشیدى بود عالم‌تاب، که اندیشه سیاسى و دینى‌اش سراسر گیتى را بگرفت و اقتدار و عزّت را براى مسلمانان به ارمغان آورد، از این رو بیان سیره آن دل‌آرام و قلب مطمئن، طریقى براى زندگى با عزّت و جاودانگى با سعادت است. «امام در چشم‌انداز یاران» روایت سیره عملى امام خمینى از زبان یاران و شاگردان و نزدیکان اوست که به مناسبت یکصدمین سال فروغ آن مهر تابان، تدوین شده است.

2.
بابای من
بابای من
١۶٠٠٠١۴۴٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1579
چکیده : پدر که پا به اتاق مى‏گذارد، سرما هم مى‏آید. امید زود در را مى‏بندد. الهه شعله بخارى را زیاد مى‏کند. پدر گرم که مى‏شود، دکمه‏هاى کتش را باز مى‏کند. کلاهش را از سر مى‏گیرد. شال گردنش را از روى گردن مى‏کشد. از توى جیبِ کتش، دو دفتر و دو پاک کن در مى‏آورد. مادر به اتاق مى‏آید. بچه‏ها را در آغوش پدر مى‏بیند و مى‏خندد. باز برف مى‏بارد و روى دسته شکسته پارو برف مى‏نشیند.

3.
شوق مادرانه
شوق مادرانه
١٠٠٠٠٩٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 569
چکیده :
امید دل‏هاى بسیارى در معرکه انتظار به نظاره پرستوى مهاجرشان شکوفا شد و با باز شدن در قفس،نسیم خوش آزادى و عطر خوش زیارت وزیدن آغاز کرد و غنچه‏هاى امید را در دل‏هاى مه کرده شکوفا ساخت.
«شوق مادرانه» با قلمى شیوا و زیبا، به روایت شوق و انتظار پیر مادرى رنجیده از محنت روزگار مى‏پردازد که طلبه‏اى مبلغ، این گریه‏هاى عشق و فراق و بیم و امیدهاى مادرانه را به تصویر کشیده است.

4.
عطر گل یاس
عطر گل یاس
با حواشی : حسن پور منصوری
١٧٠٠٠١۵٣٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1508
چکیده : این کتاب، داستان دخترکى به نام مائده، فرزند شهید، مهندس داوود الهى است؛ دخترى که یک ماه پس از شهادت پدر به دنیا آمد و اکنون در کلاس پنجم درس مى‏خواند. مى‏کوشد گل‏رُزى پرورش دهد و در این راه، از پیرمردى باغبان و صاحبدل، به نام سید على یارى مى‏جوید. مائده آن گل را مى‏پرورد و بر طبق خوابى که دیده بود به دستور پدر به معلم خویش اهدا مى‏کند. سرانجام او و همه معلمان و دانش‏آموزان با دسته‏هاى گل بر مزار شهیدان حاضر مى‏شوند و فاتحه مى‏خوانند که ناگهان پیرمرد با گلدان یاس مى‏آید و عطر یاس در فضا مى‏پیچد.

5.
گلی گم کرده ام
گلی گم کرده ام
٢٠٠٠٠١٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3243
چکیده : او پا در راهی گذاشته، که پایانش، آغاز ظلمت است. با وجود این بی‏خبر از احوال خویشتن و آن‏چه در گذشته بر سر وی آمده، روزها را می‏گذراند. بی‏آنکه بدانم، گم کرده‏ای دارد. به راستی گم شدن دشوار است یا گم شده‏ای داشتن؟ ... و زهیر بی‏خبر از گذشته و حال، رو به سوی فردا ایستاده. با سر زدن خورشید فردا، از چه رازی خبر می‏یابد؟

6.
یک شهید سرمشق ما
یک شهید سرمشق ما
٧٠٠٠۶٣٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1031
چکیده : شهیدان با مقاومت و ایثار، چراغ روشنى افروختند که آدمیان در پرتو آن راه خدا را آسان طى کنند. شرح این دلیرى‏ها و جانبازى‏ها باید به نسل‏ها برسد. اثر حاضر در قالبِ دو داستان کوتاه، گوشه‏اى از این رشادت‏ها را براى نوجوانان به تصویر کشیده است

پرفروش ترین کتاب ادبیات انقلاب و مقاومت
شوق مادرانهشوق مادرانه
١٠٠٠٠٩٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
یک شهید سرمشق مایک شهید سرمشق ما
٧٠٠٠۶٣٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
عطر گل یاسعطر گل یاس
با حواشی : حسن پور منصوری
١٧٠٠٠١۵٣٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
بابای منبابای من
١۶٠٠٠١۴۴٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
گلی گم کرده امگلی گم کرده ام
٢٠٠٠٠١٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب ادبیات انقلاب و مقاومت
یک شهید سرمشق ما
یک شهید سرمشق ما

٧٠٠٠۶٣٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر