Bustan Ketab - بوستان کتاب
3 کتاب - از 1 تا 3
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
جامعه شناسی در عرصه تبلیغ دینی
1 نظر  
کد : 2083
چکیده : جامعه‌شناسی دین، کارکرد و نقش دین در درون جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد. این اثر، این موضوع را از دیدگاه «دورکیم» که دارای دیدگاه سکولاریزم با نگاه مثبت به دین می‌باشد و «ابن‌سینا» که دارای نگاه وحیانی و قدسی به دین است را بررسی کرده و شباهت‌ها و تفاوت‌های میان این دو دیدگاه را در سه فصل کاویده است: فصل اوّل و دوم به ترتیب به تبیین و تفسیر دین و جامعه از دیدگاه دورکیم و ابن‌سینا پرداخته و فصل سوم، شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه آنان را بیان می‌کند.

2.
عوامل و ریشه های دین گریزی از منظر قرآن و حدیث
0 نظر  
کد : 1464
چکیده : دین، عاملِ رهایى انسان از جهالت، ستم‏گرى، تجاوز و ظلمت و سوق‏دهنده به سوى دانایى، عدالت و نور است. اما با وجود این همه کارآیى و گره‏گشایى، چرا برخى از دین مى‏گریزند و به مقوله‏هاى معنوى، کم توجه‏اند؟ در این کتاب با طرح موضوع فوق، در سه فصل به بررسى آن مى‏پردازد: معنا و مفهوم دین، حضور دین در همه عرصه‏هاى حیات، عوامل و ریشه‏هاى دین‏گریزى.

3.
فلسفه اجتماعی:رویکرد تطبیقی آراء ابن خلدون و منتسکیو
0 نظر  
کد : 1759
چکیده : فلسفه اجتماعی، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که موضوع مطالعه آن زندگی اجتماعی به همان نحوی است که در واقعیت مشاهده می‌شود و آن‌طور که مطلوب می‌باشد. این دانش برای بررسی موضوع خود از سه منبعِ معرفتیِ عقل، حس و شهود استفاده می‌کند. ابن‌خلدون و منتسکیو، دو متفکر بزرگِ حوزه فلسفه اجتماعی‌اند که نظریات آنان، قرن‌هاست، مورد مطالعه و بررسی دانشمندان قرار گرفته است. اثر حاضر با عنوان «فلسفه اجتماعی» در چهار فصل، موضوعات زیر را کاویده است: فلسفه اجتماعی و محورهای آن؛ فلسفه اجتماعی ابن‌خلدون؛ فلسفه اجتماعی منتسکیو؛ مقایسه فلسفه اجتماعی ابن‌خلدون و منتسکیو.

پرفروش ترین کتاب جامعه شناسی
پربیننده ترین کتاب جامعه شناسی