Bustan Ketab - بوستان کتاب
6 کتاب - از 1 تا 6
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
تبيين و نقد فلسفه اخلاق كانت
0 نظر  
کد : 2157
چکیده : ایمانوئل کانت (1728 – 1804م) یکی از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین است که در تحول فلسفه غرب، سهم بزرگی دارد. فلسفه اخلاق او در میان آرائش، برجستگی خاصی دارد. وی دین و مابعدالطبیعه را مبتنی بر اخلاق کرده است نه همانند نظام های اخلاقی سابق، اخلاق را مبتنی بر آن ها کند. اثر حاضر فلسفه اخلاق کانت، به روش تحلیلی در شانزده فصل، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

2.
جان رالز از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی
0 نظر  
کد : 975
چکیده : جان بوردن رالز (2002 - 1921)، متفکر و فیلسوف سیاسى آمریکایى، شاخص‏ترین چهره فلسفه سیاسىِ قرن بیستم است. وى در آثار خود به ویژه، کتاب نظریه عدالت، قرائتى از لیبرالیسم عرضه مى‏نماید که به زعمِ او محتواى عدالت اجتماعى را دربردارد.
ادعاى بلند پروازانه او آن است که عدالت به عنوان برترین فضیلت اجتماعى در اصول عدالت پیشنهادى‏اش تبلور یافته؛ اصولى که در تناسب کامل با سنتِ تفکر لیبرالى غرب است.
این اثر دیدگاه‏هاى «رالز» را در خصوص گفتمانِ عدالت و لیبرالیسم وجه همت خویش قرار داده و در پنج فصل به نقد و بررسى آنها پرداخته است.

3.
رابطه دین و اخلاق (بررسی دیدگاه‌ها در مناسبات دین و اخلاق)
2 نظر  
کد : 1945
چکیده : در دوران سنّت، دین و اخلاق با هم زیسته‌اند، اما از دوره رنسانس در جهان غرب که کم‌کم نقش دین در صحنه روابط انسانی کم‌رنگ شد و تلاش‌هایی از سوی برخی متفکران غربی در کنار نهادن دین از صحنه جامعه صورت گرفت؛ این پرسش اساسی مطرح شده که: آیا طرد دین و جهان‌بینی دینی مستلزم کنار نهادن اخلاق هم هست یا این که اخلاق مبنایی مستقل از دین دارد که خاموشی چراغ و فروغ دین چیزی از روشنایی اخلاق نمی‌کاهد؟

4.
فلسفه اخلاق در قرن بیستم
فلسفه اخلاق در قرن بیستم
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 3321
چکیده : فلسفه اخلاق علمى است كه در آن مبادى تصورى و تصدیقى علم اخلاق بحث مى‏شود و در حقیقت معیارهاى لازم را براى نقد علم اخلاق در اختیار مى‏نهد و در یك كلام، فلسفه اخلاق منطق علم اخلاق است و به همین دلیل به لحاظ منطقى بر آن مقدم است به گونه‏اى كه بدون داشتن موضعى مبتنى بر تأمل و دقت در باب مسائل فلسفه اخلاق نمى‏توان علم اخلاقى معتبر و یكسره عارى از تعارض و تهافت داشت، خوانندگان محترم مى‏توانند گزارشى تاریخى، تحلیلى و انتقادى در باب اهم مباحث فلسفه اخلاق از سال 1903به بعد را در این كتاب بیابند، مؤلف این كتاب خانم مرى وارنوك كه از فیلسوفان اخلاق معاصر است با رویكردى تحلیلى به بحث و بررسى مسائل فلسفه اخلاق پرداخته است.

5.
مطلق گرایی در اخلاق
مطلق گرایی در اخلاق
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2148
چکیده : در طول تاریخ به ویژه پس از عصر رنسانس، مکاتب و دیدگاه های متفاوت اخلاقی از سوی اندیشمندان غرب ارائه شده امّا تاکنون مطلق گرایی یا نسبیت‌گروی هر مکتب و دیدگاه به صورت مستقل مورد بررسی مصداقی و خاص قرار نگرفته است. باتوجه به ضرورت مسئله، در این مجموعه برای نخستین بار دیدگاه های شاخص و معروف، نقد و بررسی شده و نسبیت گروی یا مطلق گرایی هر کدام نیز جداگانه معلوم و معین شده است. نظریه نسبیت گروی موجب بروز توالی فاسد و کانون برخی از بحران ها به خصوص در عصر جدید شده است (هرچند نسبی گرایان به لحاظ نظری ناگزیر به طرح برخی اصول مطلق اند و به لحاظ عملی هم به اصول مطلق فراوان تری ملتزم هستند) . در پایان کتاب، مسئله جاودانگی اخلاق از دیدگاه اسلام به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گرفته و در نهایت با توجه به ادلّه، مطلق گراییِِ حداقلی به اثبات رسیده است.

6.
مکتب های نسبی گرائی اخلاقی (ازیونان باستان تا دوران معاصر)
1 نظر  
کد : 1819
چکیده : نسبی‌گرایی، نگرشی است که به همة ساحت‌های علوم ـ از جمله اخلاق ـ راه‌یافته است. مواجهة ما با این چنین نگرشی در علم اخلاق چگونه است؟ در این تحقیق ابتدا مکاتب شاخص فکری و فلسفی را که به نسبی‌گرایی اخلاقی می‌انجامند با توجه به سیر تاریخی آن‌ها از یونان باستان تا عصر روشنگری و سپس آنچه امروز تحت عنوان روشنفکری دینی مطرح است مورد پژوهش قرار می‌گیرد، با این روش که ابتدا هر مکتب به صورت تفصیلی از بعد معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی تجزیه و تحلیل و سپس با نقد و داوری آن‌ها از دو منظر عقلی و نقلی پایان می‌پذیرد، در ادامه پس از نظریات نگارنده که به جمع‌بندی نهایی می‌پردازد، در پایان هر فصل تلاش شده است، نگاهی به نظریات اندیشمندان مسلمان درباره هر مکتب اخلاقی داشته باشد، با این هدف که اثبات نماییم: تمام این نگرش‌ها به صورت موجبه جزئیه می‌توانند مورد تأیید و پذیرش آموزه‌های اسلامی باشند. جمع‌بندی پژوهش این است که نگاه تک‌بعدی به انسان و نادیده انگاشتن حقایق قدسی و الهی، راه را برای بی‌ثباتی و نسبی‌گرایی اخلاقی فراهم خواهد نمود.

پرفروش ترین کتاب فلسفه اخلاق
پربیننده ترین کتاب فلسفه اخلاق