Bustan Ketab - بوستان کتاب
31 کتاب - از 1 تا 10
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آموزه های عرفانی از منظر امام علی (ع)
0 نظر  
کد : 714
چکیده : در نزد همه مسلمانان، حضرت على(ع)، «امام العارفین» است. وى با دانش و بینشى عمیق و گسترده و با شناختى همه‏جانبه از انسان و هستى، آموزه‏هاى عرفانى نابى را به بشر ارائه کرد و بدین‏سان، میراث سترگ و ماندگارى به جاى گذاشت.
تحلیل این آموزه‏هاى عرفانى، وظیفه مهم فکرى - فرهنگى است که بیش از گذشته باید بدان پرداخته شود. اثر حاضر در چهار فصل، گامى در این مسیر نهاده است: شناخت‏شناسى عرفانى، هستى‏شناسى توحیدى، انسان کامل و ولایت الهى.

2.
اشعه اللمعات
اشعه اللمعات
۴٨٠٠٠۴٣٢٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2395
چکیده : عرفان عملى و نظرى، دو مقولة مهم در میراثٍ فرهنگى مسلمین است که در تربیت فکرى و روحى بشر، سهم به سزایى داشته و دارد. آثار فراوان علمى در این زمینه، گواه سترگىِ این تلاش است. یکى از آنها کتاب حاضر است با نام «اشعّة اللّمعات» تألیف عبدالرحمن جامى. این کتاب شرحى است بر «لمعاتِ» فخرالدین عراقى از عارفان و شاعران قرن هفتم هجرى که در 28 لمعه مباحث اساسى عرفان نظرى را کاویده است.

3.
الاقبال بالاعمال الحسنه (مجموعه 3 جلدی)
الاقبال بالاعمال الحسنه (مجموعه 3 جلدی)
۶٠٠٠٠٠۵۴٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2893
چکیده : إنّ السید ابن طاووس أعلى و أشهر من أن یبین فى شأنه مطلباً ما، وهو من أشهر و أكمل علماء الإسلام. وللسید ابن طاووس اهتمام خاصّ لایوصف بتألیف كتب الأدعیة والمناجاة؛ ولهذا ألّف أكثر من عشرة كتب فى هذا المضمار، ویعتبر كلّ واحد منها مصوراً غنیاً لایمكن الاستغناء عنه. والكتاب الذى بین أیدینا یشتمل على كتابین ثمینین هما: »مضمار السبق فى میدان الصدق« و »الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرّةً فى السنة«. ولقد شرح السید ابن طاووس فى كتابه الأوّل أعمال و مناسك شهر رمضان المبارك، والأدعیة المذكورة فیه، و وضع العبد الروحى فى هذا الشهر الكریم. وفى الكتاب الثانى بین الأعمال ومایقوم به الشیعة فى الأشهر القمریة الأُخرى.

4.
انسان کامل از دیدگاه امام خمینی و عارفان مسلمان
0 نظر  
کد : 666
چکیده :
بحث انسان کامل پس از توحید مهم‏ترین بحث در عرفان نظرى به حساب مى‏آید و بزرگان اهل معرفت درباره آن از جهات متعدّد، حقایق سودمندى را طرح و تبیین کرده‏اند. در ره‏آورد عرفان عارف سترگ و مصلح بزرگ قرن بیستم حضرت امام خمینى(ره) نیز این مسئله پُر فروغ جلوه کرده است، لذا در این اثر سعى شده تا مسئله انسان کامل از منظر عرفاى بزرگ با محوریت دیدگاه امام خمینى(ره) در موضوعات ذیل تحلیل و بررسى شود:
سیماى انسان کامل، راه رسیدن به مقام انسان کامل، ضرورت وجود انسان کامل در عالم، جایگاه انسان کامل در نظام هستى، مقامات انسان کامل و سیر تاریخى بحث انسان کامل.

5.
انوار العرفان
انوار العرفان
١٩٠٠٠٠١٧١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 676
چکیده : «انوار العرفان» کتابى است مشتمل بر یک دوره معارف اسلامى به روش فلسفى - کلامى. مؤلف در این اثر ضمن بیان مطالبِ فلسفى براساس مبانىِ حکمت متعالیه به آراى موجود در هر مسئله، مطابقِ حکمت مشاء و اشراق و اصول کلامى اشاعره و معتزله اشاره دارد. هم‏چنین گاه‏گاهى نیز نظرى به سخنانِ اهل عرفان، به‏ویژه ابن‏عربى، دارد. وى این اثر را در یک مقدمه، سه مقصد و یک خاتمه، سامان داده است.

6.
بنیاد عرفان برتر
بنیاد عرفان برتر
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2189
چکیده : عرفان برتر، شناخت‌نامة خداوند سبحان و انسان کامل و رحمانی است و مذهب عشق و توحید. عرفان برتر، سلوک فکری و عملی انسان نبوی و ولوی است و راه پیمودن طالبان عشق و اشراق و شعاع فروزان وحی محمدی(ص) و رشحه‌‌ای است از باطن الهام علوی و ژرفای روح آدم صفوی. دریافت جاذبه‌های وحی احمدی و حلاوت الهام وهبی ... . اثر حاضر مروری دارد بر این عرفان در دو بخش، بخش اول: مبانی عرفان نظری و بخش دوم: عارفان الهی و عرفان برتر.

7.
ترجمه صحیفه علویه
ترجمه صحیفه علویه
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 3000
چکیده : اثر حاضر، مشتمل بر اکثر دعا و مناجات هاى رسیده از امیرمؤمنان على (ع ) در دو جلد است : کتاب اوّل آن شامل 156دعاست که مرحوم علامه شیخ عبدالله سماهیجى آن را با نام <صحیفه علویه و تحفه مرتضویه > گردآورى کرده است و کتاب دوم ، در واقع ، مستدرکِ کتاب علامه سماهیجى است که محدث بزرگوار حاج میرزا حسین نورى ، آن را با نام <صحیفه علویه ثانیه > جمع آورى و آن را تکمیل نموده است .
این هر دو کتاب را دانشمند فرزانه ، استاد سیّد هاشم رسولى محلاّتى در اثر حاضر به فارسى روان ترجمه کرده است .

8.
تمهيد القواعد
تمهید القواعد
٢۵٠٠٠٠٢٢۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2713
چکیده : وجودشناسى یکى از مباحث اساسى در فلسفه و نیز عرفان نظرى است. و فیلسوفان و عارفان هر یک بحث‏هاى مفصلى در این باره کرده‏اند. صائن الدین على بن محمد الترکه از حکیمان‏برجسته‏اى است که در اثر حاضر، نکته‏هاى عمیق را درباره وجود مطرح کرده و کوشیده است تا وجود مطلق و برخى از مسائل مترتب بر آن را اثبات کند. منظور از وجود مطلق، وجود شخص متصف به وحدت اطلاقى است که‏تعدد و تکثر نمى‏پذیرد و درعرصه وجود، همتایى ندارد. غیر او هر چه هست ظهور و تجلى و عکس و صورت آن اصل واحد است. این کتاب که با حواشى دو تن از حکماى الهى: آقا محمد رضا قمشه‏اى و میرزا محمود قمى، بر غناى آن افزوده شده درباره وحدت وجود، مراتب وجود، وجود معنوى و مسائلى از این قبیل بحث کرده است.

9.
جستاری در عرفان نظری و عملی
0 نظر  
کد : 3554
چکیده : هدف فرد از مطالعة عرفان، یا دست‌یابی به تخصص در این دانش و یا به‌دست‌آوردنِ رویکردی عرفانی است تا با آن، شیوة زندگی خود را بهبود بخشد. گروه اول، می‌توانند با مطالعة کتاب حاضر با یک دوره «عرفان نظری» و نیز «عرفان عملی» آشنا شوند و علاوه بر استفاده از مباحث آن، علاقه خود را برای ورود به این رشته بسنجند. گروه دوم، یعنی علاقه‌مندان به مباحث عرفانی که دررشته‌های دیگر مشغولند نیز می‌توانند با خواندن این اثر، علاوه بر استفاده از مباحث آن، چارچوب ذهنی خود را جهت هرگونه فعالیتی در این‌باره، نظم دهند.

10.
جلوه های عرفانی نهضت حسینی
1 نظر  
کد : 3076
چکیده : عاشورا، نهضتى درس‏آموز و عمیق است که اندیشوران از مذاهب و نحله‏هاى گوناگون با علاقه فراوان، جنبه‏هاى مختلف آن را کاویده و از منظر فقهى، فلسفى، کلامى، تاریخى، اجتماعى و تربیتى بدان نگریسته‏اند. اما بى‏تردید یکى از جنبه‏هاى این قیام جاوید، سویه عرفانى آن است؛ یعنى در حادثه کربلا آموزه‏هاى دل‏انگیز عرفانىِ نابى پدید آمده که هر کدام در سازندگى و عروج انسان نقش اساسى دارد. کتاب حاضر، از همین زاویه عرفانى، قیام سالار شهیدان(ع) را در سه بخش کاویده است: جلوه‏هاى بصیرت و معرفت در نهضت حسینى، جلوه‏هاى عشق و محبت در نهضت حسینى، جلوه‏هاى کرامت انسانى در نهضت حسینى. در هر کدام از این بخش‏ها، مبانىِ عرفان مثبت و نیز سیر و سلوک الهىِ افرادِ قافله عشق، به ویژه امام حسین(ع) تبیین شده است.

پرفروش ترین کتاب عرفان نظری
معرفت اشراقیمعرفت اشراقی
۶۵٠٠۵٨۵٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
انوار العرفانانوار العرفان
١٩٠٠٠٠١٧١٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
عرفان محمدیعرفان محمدی
٢١٠٠٠١٨٩٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
علی (ع) آینه عرفانعلی (ع) آینه عرفان
٣۴٠٠٠٠٣٠۶٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب عرفان نظری
فلسفه عرفان
فلسفه عرفان

٣٢٠٠٠٠٢٨٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر