Bustan Ketab - بوستان کتاب
14 کتاب - از 1 تا 10
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
الهیات اگزیستانسیالیستی
الهیات اگزیستانسیالیستی
٢٨٠٠٠٢۵٢٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 589
چکیده : یکى از پرسش هاى مهم دورهء معاصر، پرسش از ربط و نسبت الهیات و فلسفه است .همواره الهى دانان براى تبیین و دفاع از آموزه هاى دینى از مفاهیم اصطلاحات و امکانات فلسفى روزگار خود بهره جسته اند آیا الهیات مى تواند از امکانات فلسفه بهره برد اگرمى تواند چگونه ؟ آیا فلسفه مى تواند به الهیات شکل دهد؟ اگر مى تواند چگونه ؟
جان مک کوارى در کتاب <الهیات اگزیستانسیالیستى > با بیانى صریح و روشن به پرسش هاى مذکور در قالب مقایسه اندیشه دو متفکر بزرگ ـ بولتمان و هیدگر ـ پاسخ گفته است .

2.
الهیات سلبی فلوطین
الهیات سلبی فلوطین
١١٠٠٠٠٩٩٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3196
چکیده : فلوطین، حکیم الهی و فیلسوف ژرف‌اندیشی که مصری الاصل و مقیم روم بوده بر آن است که آدمی دربارة خداوند صرفاً و منحصراً می‌تواند بگوید او چه چیزی نیست، اما نمی‌تواند بگوید که چگونه چیزی است، یعنی انسان فقط می‌تواند همه صفات را از ذات او سلب نماید، اما نمی‌تواند به ذات او صفتی را نسبت دهد. محسوسات عالم، تصاویر هستی راستین یعنی عقل کلّی هستند و اما خود عقل کلّی و هستی راستین، تصویر فوق هستی است. یگانه سخنی که دربارة خداوند می‌توان گفت آن است که او فوق هستی است. فوق هستی، مصدر و مبدأ هستیِ حقیقی و هستی حقیقی فیض گستردة فوق هستی است. کتاب الهیات سلبی فلوطین که برای شناخت خداوند تعالی از طریق سلب همة چیز از ذات او تألیف شده، دارای دو مقدّمه و دو فصل است.

3.
حیث التفاتی و حقیقت علم در پدیدار شناسی هوسرل و فلسفه اسلامی
0 نظر  
کد : 2108
چکیده : از آن‌جا که آدمی موجود پرسش‌گری است تمام پدیده¬های جهان هستی را از جمله خود «علم» که از موجودات جهان هستی است، مورد پژوهش و موضوع پرسش قرار می¬دهد. بدین قرار مسئله حقیقت علم و معرفت از دیرباز از مسائل مهم فلسفی مکاتب غربی و فیلسوفان اسلامی بوده است. در کتاب حاضر همین مسئله از منظر پدیدارشناسی هوسرل ـ که در نظر صاحب¬نظران به‌وجهی توصیف و تبیین حقیقت «علم» و «معرفت» است ـ و فلاسفه اسلامی، بالاخص فلسفه صدرالمتألهین به بحث گذاشته می¬شود و با وجود فرهنگ¬ها و سنت¬های متفاوت غرب و شرق، تشابهات فلسفی جالبی در میان آنان مشاهده می¬گردد.

4.
دین پژوهی در جهان معاصر
دین پژوهی در جهان معاصر
٢۵٠٠٠٢٢۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2271
چکیده : اقتضائاتِ نو شوندة جهان معاصر ایجاب می‌کند که دین‌پژوهان، گوهر دین را در مصاف با مخالفان و رقیبان، تابنده و درخشان، نگه دارند. پس از پیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی، تلاش‌های دین‌پژوهانه عالمان، به این عرصه، رونق بیشتری بخشید و آثار متعدد و نشست‌های مختلفی برگزار گردید. اثر حاضر، که گردآوری‌های مقالات و سخنرانی‌های دومین کنگره دین‌پژوهان کشور در اردیبهشت 1379 می‌باشد اهتمام مبارکی است که به صف‌آرایی دین و اقتضائات جدید پرداخته است.

5.
زمان در فلسفه صدر المتالهین و سنت اگوستین
1 نظر  
کد : 1878
چکیده : زمان، با آفرینش ماسوی الله با جهان و انسان، ملازم و هم‌راه و هم‌زاد بوده است؛ از این رو، بیش از مسائل فلسفی دیگر، ذهن بشر را درگیر نموده است. اهمیت زمان، هنگامی برای آدمی نمایان می‌شود که در تنگنای زمان قرار گیرد. به راستی، اگر انسان در شرایطی سخت و مشقت‌باری افتد که سیر و گذر زمان به کندی قدم بر دارد، چگونه به زمان می‌نگرد؟ امروزه، اهمیت زمان چنان است که برخی از فلاسفه غرب، آن را هم‌تراز «وجود» دانسته و در مسائل فلسفی و بشری ارتباط ناگسستنی دارد. اثرحاضر، با بررسی و تطبیق نظر دو حکیم الهی، سنت‌اگوستین و صدرالمتألهین، توانسته زمان و مسائل پیرامون آن را از منظر فلسفی، درسه بخش تبیین نماید: پیشینه تاریخی مسئله زمان، حقیقت و ماهیت زمان، وجود زمان.

6.
عليت از نظر كانت
علیت از نظر کانت
٩٨٠٠٠٨٨٢٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1192
چکیده :
علیت و تفسیرهاى مختلفى که اندیشوران و مکاتب فلسفى، علمى، کلامى و عرفانى از آن، ارائه داده‏اند همواره محل بحث و مناقشه فیلسوفان -هم در فلسفه اسلامى و غربى- بوده و هست. کانت یکى از فیلسوفان برجسته غربى است که تشکیکاتِ «هیوم»، وى را به اهمیت اصل علیت، واقف کرد. او کوشید تا با معرفىِ راه میانه بین مکتب عقلى و مکتب تجربى، اصل علیت و مبانى فیزیک نیوتن را حفظ کند. بر همین اساس او تفسیر خاص خود را از علیت ارائه داد.
اثر حاضر، دیدگاه‏هاى کانت و تفسیر ویژه او را از علیت به تفصیل کاویده است.

7.
فلسفه افلاطون
فلسفه افلاطون
٢۶٠٠٠٠٢٣۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
4 نظر  
کد : 1785
چکیده : افلاطون (427 ق.م) در شهر آتن از خانواده ای سرشناس، متولد شد. وی در بیست سالگی با سقراط آشنا شد و تا مرگ وی نزد او بود. افلاطون در بیرون از شهر آتن در محلی به نام آکادِمِیا دانشگاهی به نام آکادِمِیا یا آکادمی تأسیس نمود که در آن علومی مانند حساب، هندسه، نجوم، موسیقی، علوم طبیعی و غیره تدریس می شد. افلاطون حدود چهل سال سرپرست آکادمی بود. آکادمی حدود نهصد سال باز بود اما سرانجام به فرمان «یوستی نیانوس» امپراتور روم تعطیل شد. افلاطون پس از سال ها تحصیل، تدریس و تألیف سرانجام در هشتاد و یک سالگی درگذشت و پیکرش را در آکادمی به خاک سپردند. از افلاطون آثار زیادی به جای مانده است که همه در قالب دیالوگ عرضه شده اند. وی در دیالوگ ها آرای فلسفی خود را به احترام استاد خود سقراط از زبان او بیان می کند. در کتاب حاضر که در شش فصل تنظیم شده است آراء و نظریّات فلسفی افلاطون بررسی شده است.

8.
فلسفه فلوطین
فلسفه فلوطین
٢٨٠٠٠٠٢۵٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
2 نظر  
کد : 2254
چکیده : فلوطین یا شیخ یونانی در سال 205 م. در مصر علیا متولد شد. در 28 سالگی برای تحصیل فلسفه به اسکندریه رفت و در درس «آمونیوس ساکاس» ـ‌که مؤسس فلسفة نوافلاطونی است‌ـ حاضر شد؛ مکتبی که از فلسفه افلاطون و حکمای الهی ترکیب شده است. فلوطین شاگرد آمونیوس ساکاس و بزرگ‌ترین پیرو مکتب نوافلاطونی است که این مکتب به نام وی مشهور شده است. اثر حاضر، برای آشنایی دانشجویان و طلاب با اندیشه‌ها و افکار فلسفی و عرفانی فلوطین طی چهار مرحله به تبیین نظریات وی در باب فوق هستی یا خدا، هستی حقیقی یا عقل، هستی واسطه یا نفس و هستی ظاهری یا ماده می‌پردازد. این کتاب به سبب جامعیت، خواننده خود را تا حدودی از مراجعه به سایر آثاری که دربارة فلوطین تألیف شده، بی‌نیاز می‌سازد.

9.
فلسفه كانت
فلسفه کانت
٢۵٠٠٠٢٢۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2478
چکیده : کانت یکی از فیلسوفان برجستة مغرب زمین است که در تحول فلسفة غرب، سهم بزرگی دارد. در خصوص تبیین آراء او ، کتاب‌های متعددی نگاشته شده یکی از آن‌ها اثری است با نام تاریخ الفلسفه الحدیثه، تألیف یوسف کرم (1887 ـ 1959م) دانشمند لبنانی الاصل که سالیان فراوانی در قاهره به تدریس فلسفه پرداخته است. اثر حاضر، ترجمة بخشی از جلد سوم، کتاب اوست که در سه فصل به بررسی، نقد و بیان فلسفة کانت پرداخته است: زندگانی و آثار؛ فلسفه نظری و فلسفة اخلاق کانت.

10.
مجموعه مقالات پیرامون فلسفه غرب
0 نظر  
کد : 368
چکیده : اثر حاضر، مجموعه مقالاتى درباره فلسفه غرب است که بیش‏تر به فلسفه افلاطون، فلوطین و رهروان آن‏ها پرداخته؛ روى کرد آنان را به خدا، عقل و... تبیین و در مواردى نقد کرده است.
در مقاله نخست، به نظام فلسفى فیلون و تحلیل «مفهوم خدا» در اندیشه او، در دومین مقاله، معرفى «نظام فیض ضرورى» و مقاله سوم به «فوق وجود» بودن احد در دیدگاه افلاطون و فلوطین و چهارمین مقاله روى‏کرد فلوطین به «واحد» و «عقل» و ما بعدالطبیعه فرفوریوس محور مقاله بعدى است.
وبالاخره در آخرین نگاره همراه با بیان این که مکتب تحلیل زبانى بسیارى از برداشت‏هاى نادرست فلسفى را زاییده کاربرد نادرست زبان مى‏داند و در این رابطه است که ویتگنشتاین از «بازى‏هاى زبانى» و رایل از «اشتباه‏هاى مقولى» سخن گفته‏اند؛ آراء «رایل» درباره «نفس» نقد و ارزیابى شده است.

پرفروش ترین کتاب فلسفه غرب
الهیات اگزیستانسیالیستیالهیات اگزیستانسیالیستی
٢٨٠٠٠٢۵٢٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
نظام فلسفی دکارتنظام فلسفی دکارت
٣٩٠٠٠٣۵١٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده4 نظر  
عليت از نظر كانتعلیت از نظر کانت
٩٨٠٠٠٨٨٢٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
فلسفه افلاطونفلسفه افلاطون
٢۶٠٠٠٠٢٣۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده4 نظر  
پربیننده ترین کتاب فلسفه غرب
فلسفه افلاطون
فلسفه افلاطون

٢۶٠٠٠٠٢٣۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده4 نظر