Bustan Ketab - بوستان کتاب
4 کتاب - از 1 تا 4
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
برهان
برهان
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 1306
چکیده : برهان، فلسفه علم است و وظیفه آن عبارت است از: بحث در باره موضوعات و مسائل و مبادى علوم و ارائه ملاک معرفت یقینى. هم‏چنین در برهان، درخصوص راه‏هاى کسب معرفت یقینى و نیز تجربه و استقرا، بحث مى‏شود.
در اثر حاضر، مرحوم استاد علامه طباطبائى، با رعایت موازین تلخیص، رساله جامعى در فن برهان تألیف کرده که همه ابواب آن را شامل مى‏شود. متن عربى همراه با ترجمه فارسى از ویژگى‏هاى این نسخه است.

2.
مغالطات
مغالطات
۵١٠٠٠٠۴۵٩٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3161
چکیده : برخى، به عمد یا غیر عمدى، به گونه‏اى استدلال مى‏آورند که در ظاهر صحیح است، اما معنا و محتوایى بسیار خطاآلود مغلطه‏آمیز دارد. پى‏آمدِ ناگوار این خطاها و مغلطه‏ها کم نیست. لذا شناخت آنها از چند جنبه براى هر انسانى ضرورى است: 1. شخصاً از مغالطه پرهیز کند؛ 2. آگاهى یابد تا دیگران او را از این راه فریب ندهند و 3. گرفتاران مغالطه را نجات دهد. اثر حاضر با قلمى روان و دسته‏بندىِ جالب، انواع مغالطات را به‏گونه‏اى بیان کرده که از دانش‏آموز دبیرستانى تا سطح بالاتر، به روشنى آن را مى‏فهمد و براى آنها کاربرد دارد

3.
منطق
منطق
٢٣٠٠٠٠٢٠٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3365
چکیده : محققین برآنند، که منطق کلید فهم تمام علوم عقلی ـ مخصوصاً فلسفه ـ است، و هر علمی که در آن قواعد منطق به کار گرفته نشود، به خطا و اشتباه گرفتار می‏آید؛ چنان که از دیرباز به عنوان مقدّمه‏ی لازم فقه و اجتهاد نیز دانسته شده است. این کتاب چکیده‏ی جامعی از تمام مباحث و مطالب منطق یا منطق صوری و ارسطویی است، که در آن سعی شده است، اوّلاً: ساده و روان نوشته شود. ثانیاً: برای همة مطالب مثال‏های لازم آورده شود. و ثالثاً: به تمام اشکالات مهمّی که بر منطق وارد شده است، پاسخ داده شود.

4.
منطق اشراق ، پژوهشی در منطق حکمت اشراق سهروردی
6 نظر  
کد : 2844
چکیده : کتاب «حکمت اشراق» افزون بر پیش‌گفتار، دو بخش دارد: بخش نخست آن، چهار گفتار است: گفتار نخست دربارة دانش‌ها و شناساندن است و آن هفت دستور و یک بهره و روش اشراق دارد. گفتار دوم دربارة حجت‌ها و پایه‌های آن‌هاست و هفت دستور و یک دانش اشراقی و یک ژرف‌نگری و دو روش و پنج بهره را در بر دارد. گفتار سوم دربارة مغالطه‌ها و برخی داوری‌هاست با دو بهره و چهار دستور. کتاب پیش روی شما، ویرایش،اعراب‌گذاری، ترجمه و شرح این بخش از کتاب حکمت اشراق است.

پرفروش ترین کتاب منطق
برهانبرهان
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
مغالطاتمغالطات
۵١٠٠٠٠۴۵٩٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
منطق منطق
٢٣٠٠٠٠٢٠٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب منطق
مغالطات
مغالطات

۵١٠٠٠٠۴۵٩٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
برهان
برهان

١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر