Bustan Ketab - بوستان کتاب
22 کتاب - از 1 تا 10
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آسیب شناسی دین و معرفت دینی
1 نظر  
کد : 1960
چکیده : آسیب‌شناسیِ دین در دو حوزه، قابل مطالعه است: آسیب‌های محتوایی و آسیب‌های معرفتی. آسیب‌شناسی در اصل دین، مثل تحریف و بدعت و آسیب‌های معرفتی مانند: کج‌فهمی دین، بی‌ارزش شمردن عقل و ادراکات عقلی، رویکردِ اخباری‌گرایانه و متحجرانه به آموزه‌های دینی و... . پیشوایان دین همواره کوشیده‌اند تا مردم را با انواع آفت‌ها آشنا سازند، بهره‌گرفتن از این رهنمودها ما را از آسیب‌های فراوانی مصون می‌دارد. اثر حاضر در پنج فصل کوشیده است، علل و عوامل دین‌گریزی و تضعیف آن را بررسی کند و نقاط آسیب‌پذیر را نشان دهد.

2.
اصل عليت در فلسفه و كلام
اصل علیت در فلسفه و کلام
٣١٠٠٠٢٧٩٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 1272
چکیده :
کاوش در اصل علیت اینک که از همه سو مورد تشکیک واقع شده، ضرورى است.
اصل علیت، در دوران باستان از سوى شکاکان مورد هجوم بوده است و اشاعره نیز در مقابل آن، نظریه «عادة الله» را مطرح کرده‏اند و متکلمان و فلاسفه غرب مانند دکارت، آن را نفى کرده و به «تقارن غیر علّى» رو آورده‏اند و امثال هیوم و کانت با تیغ‏هاى نقادى خود، درصدد قطع درخت تنومند علیتند و متأسفانه بعضى از علماى اصولى نیز در ضربه زدن به این اصل، هم‏داستان شده‏اند.
کتاب حاضر در چهار بخش و فصول مختلف در مقام استحکام بخشیدن به اصل علیت و دفع شبهات از آن است.
«تعریف علیت» و «ادله اصل علیت» و «نقش خداوند در اصل علیت» و «علیت و اختیار» و «ادله اشاعره بر رد علیت» و «ادله فلاسفه غربى بر نفى علیت» از فصل‏هاى این کتاب است.

3.
بعد چهارم یا احساس عرفانی
0 نظر  
کد : 562
چکیده :
حس خداگرایى (بعد چهارم روح انسان) از عمق وجود و فطرت بشر سرچشمه مى‏گیرد و ریشه شجره خداگرایى در سرزمین روان آدمى استوار گشته و آب زلال را که گاه انسان در اطراف جهان مى‏جوید در دریاى وجود خویش مى‏یابد.
کتاب حاضر، به تبیین اجمالى حس خداگرایى در انسان و نقش آن در بازگشت وى به خویشتن و خدا مى‏پردازد.
معنا و مفهوم بعد چهارم، تجلیات بعد چهارم و حجاب‏ها و موانع بروز بعد چهارم از عناوین کتاب است.

4.
پادزهر
پادزهر
٣۵٠٠٠٣١۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 650
چکیده : پاره اى از اهل قلم در روزگاران ما تفسیرها و برداشت هاى بسیار خطاآلودى از دین و
وحى دارند; به طورى که قبول آنها به انکار وحى محمدى ، منجر مى شود. آنان نزول
جبرئیل و آوردن وحى را از سوى خداوند، ساخته و پرداختهء ذهن پیامبر خدا مى دانند
و سخن از بشرى بودنِ معرفت دینى و نیز بشریت و تاریخیت خودِ دین و تجربه ء
دینى مى دانند. این اثر نقد ا جمالى این دیدگاه است .

5.
پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم
پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم
١۶٠٠٠٠١۴۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1952
چکیده : پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی (حقانیت و نجاتْ‌بخشیِ همه یا مجموعه‌ای از ادیان در عصرحاضر) از مباحث فلسفه دین و اندیشه‌ای برخاسته از بستر اختلاف‌های فرقه‌ای مسیحیت در دنیای غرب است. برخی کثرت‌گرایان مسلمان در پی یافتن مبنایی قرآنی برای این اندیشه، پاره‌ای آیات متشابه قرآن را دستاویز قرار داده‌اند. در این کتاب با استناد به حدود چهارصد آیه از قرآن، در قالب تفسیری موضوعی، شاخه‌های گوناگون کثرت‌گرایی دینی در چند محور بررسی شده‌اند: 1. مستندات (شبهات) قرآنی کثرت‌گرایان؛ 2. حصرگرایی در قرآن؛ 3. پلورالیسم نجات؛ 4. پلورالیسم اجتماعی.

6.
تاثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام خمینی
0 نظر  
کد : 455
چکیده : شرح و تفسیرهاى حکیمان اسلامى از متون روایى و قرآنى، جایگاه ویژه‏اى در میراثِ گرانْ‏سنگ دینى دارد؛ به ویژه هنگامى که تفکر فلسفى با ذوق عرفانى به نقطه تلاقى مى‏رسند.
در این میان در آثار امام خمینى(ره) ابّهت و شکوه فکر فلسفى و عرفانى نمایان است.
نوشتار حاضر، این ایده را دنبال مى‏کند که بدون فکر فلسفى و ذوقِ عرفانى، بخش عمده‏اى از آموزه‏هاى دینى، نامفهوم خواهد ماند. این ایده با تأکید بر آثار امام خمینى(ره) در سه فصل روش‏شناسى، مبانى فلسفى و جهان‏بینى و مبانى فلسفى و تفسیر متون، دنبال شده است.

7.
جاودانگی
جاودانگی
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2579
چکیده : پرسش از جاودانگى و وضع و حال بشر پس از مرگ ، یکى از پرسش هاى بنیادین بشراست . انسان ها به ویژه فیلسوفان و الاهى دانان بسیار کوشیده اند تا پاسخى قاطع ، همه جانبه و مناسب براى پرسش از جاودانگى بیابند. تلاش براى پاسخ گفتن به این پرسش مستلزم بحث از مسائل مهمى از قبیل ارتباط نفس و بدن ، این همانى شخصى و آگاهى است .
مؤلف کتاب جاودانگى کوشیده است با بیانى صریح و واضح تصویر جاودانگى را ازنظرگاه متفکران بزرگى چون افلاطون ، ابن سینا، فلوطین ، شیخ اشراق ، ملاصدرا، هیک وپرایس طرح و بررسى کند. بیان تاریخچهء مسئله ، بررسى مسائل فلسفى که در فهم وتحلیل جاودانگى دخیل اند و طرح و نقد ادلّهء مثبتین به شیوه اى مقایسه اى محتواى کتاب راتشکیل مى دهد.

8.
حقیقت دینی درعصر  ما
حقیقت دینی درعصر ما
٢٧٠٠٠٢۴٣٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 598
چکیده : جایگاه دین در دنیاى جدید و در مواجهه با مسائل پیچیده دهکده جهانى، از مسائل عمده عصر حاضر است که با تمام دوران گذشته تاریخ بشر تفاوت دارد. در این عصر که سکولاریزم فراگیر شده و عقلانیت مسلط غربى بر آن است تا دین را نادیده بگیرد، کوشش براى یافتن مبانى نظرى هم بستگى ادیان و بازیابى حقایق اصیل و مشترک دینى، تلاش شایسته‏اى است که مى‏تواند پاسخ گوى نیازهاى انسان معاصر باشد.
اثر حاضر ثمره تلاش پروفسور ویلیام مونتگمرى وات، استاد سرشناس و برجسته مطالعات غربى و اسلامى، در این زمینه است.

9.
دین و فرآیند جهانی شدن
دین و فرآیند جهانی شدن
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 436
چکیده : جهانى شدن از مسائل مهم فکرىِ عصر کنونى است که ابعاد گوناگونِ فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى دارد. این پدیده جدید، بسیارى از اندیشوران را به تفکر واداشته و هر یک از نظریه‏پردازان کوشیده‏اند تا تبیینى علمى از این موضوع مهم عرضه کنند.
اما پرسش اساسى دین‏مداران این است که جاى‏گاه دین در عصر جهانى شدن چگونه خواهد بود؟ آیا دین مى‏تواند در عصر جهانى‏شدن، نقشِ تعیین کننده‏اى داشته باشد. یا این‏که جهانى‏شدن، با دین، ناسازگار است و رویکردى سکولاریستى دارد؟
اثر حاضر با تبیین دقیق مسئله جهانى شدن، موضوعات فوق را به تفصیل در سه بخش، بررسى کرده است: شناختِ فرآیند جهانى‏شدن، پى‏آمدهاى جهانى شدن و نسبت دین و جهانى‏شدن.

10.
روش فهم متن
روش فهم متن
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2597
چکیده : بسیاری از اختلاف‌ها و کشمکش‌ها از روش نادرست با متن بر می‌خیزد وگاه عواقب ناگواری به بار می‌آورد. از این رو لازم است که بدانیم: «متن» را چگونه و با چه روشی باید بفهمیم که معنای اصلی آن را به درستی درک کنیم؟ اثر حاضر شیوه‌های فهم متون دینی (قرآن، روایات و نهج‌البلاغه) را در چهار بخش تبیین کرده است: ‌فهم متن و ابزارهای آن؛ سیر اجمالی تاریخ تفسیر و مکاتب تفسیری؛ سیر فهم متن و پیش‌نیازهای آن؛ موانع فهم.

پرفروش ترین کتاب کلام جدید
دین و فرآیند جهانی شدندین و فرآیند جهانی شدن
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
بعد چهارم یا احساس عرفانیبعد چهارم یا احساس عرفانی
۴٠٠٠٣۶٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
حقیقت دینی درعصر  ماحقیقت دینی درعصر ما
٢٧٠٠٠٢۴٣٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پادزهرپادزهر
٣۵٠٠٠٣١۵٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
صراط مستقیمصراط مستقیم
٣٠٠٠٠٢٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب کلام جدید
صراط مستقیم
صراط مستقیم

٣٠٠٠٠٢٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر