Bustan Ketab - بوستان کتاب
50 کتاب - از 1 تا 10
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آفرینش و ابعاد فلسفی آن در الهیات اسلامی و مسیحی
2 نظر  
کد : 2244
چکیده : مسئله آفرینش و رابطه مبدأ هستی با جهان هرچند در اندیشه¬های فلسفی کهن مورد توجه بوده است، ولی به نحو برجسته و عمیق در الهیات دینی اعم از یهودی، مسیحی و اسلامی بدان پرداخته شده است. از میان حکمای اسلامی شاید بتوان گفت که بیش از همه، ابن سینا باتوجه به شبهات برخی متکلمان، ابعاد کلامی و فلسفی این مسئله را واکاوی نموده است؛ به نحوی که افکار وی علاوه بر تأثیرگذاری بر کلام و فلسفه اسلامی، برخی متکلمان و فیلسوفان برجسته یهودی و مسیحی مانند ابن میمون و توماس آکوئینی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این نوشتار تلاش شده که اهمّ مباحث مربوط به آفرینش جهان در الهیات اسلامی و مسیحی با تکیه بر آرای ابن‌سینا و توماس آکوئینی مورد مطالعه و مقایسه قرار گیرد و میزان تأثیرگذاری ابن‌سینا بر الهیات مسیحی نشان داده شود.

2.
اراده خدا از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان و محدثان
0 نظر  
کد : 1050
چکیده : اراده خدا از جمله صفاتى است که معرکه آرا و انظار گوناگون محدثان، متکلمان و فلاسفه بوده است چرا که آنان همواره با پرسش هایى از این دست مواجه مى شده اند که: آیا خداى سبحان مرید است؟ و اگر مرید است آیا اراده او از صفات ذات است یا از صفات فعل؟ و اگر اراده در مرتبه ذات هم ثابت است آیا عین ذات است یا زاید بر ذات؟
و از همه مهم تر آیا اراده او مطلق است یا محدود؟ اگر مطلق است پس افعال انسان نیز به اراده او انجام مى شود و اگر افعال انسان با اراده حق تعالى انجام شود، پس اختیار و آزادى اراده انسان چه جایگاهى دارد؟ این اثر در پى آن است که با تضارب آراى حکیمان، متکلمان، و محدثان و نقادى آن ها پاسخى درخور براى این پرسش ها ارایه کند.

3.
اصطلاحنامه کلام اسلامی /2جلدی
اصطلاحنامه کلام اسلامی /2جلدی
۶٧٠٠٠٠۶٠٣٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 561
چکیده :
اصطلاح‏نامه کلام اسلامى تلاشى در جهت طبقه‏بندى اطلاعات این حوزه علمى در راستاى تدوین اصطلاح‏نامه جامع علوم اسلامى است. اصطلاح‏نامه کلام اسلامى این امکان را به دست مى‏دهد که اطلاعات و مباحث اصول فقه در تحت کلید واژه هایى استاندارد و مورد قبول صاحب نظران آن علم بعد از نمایه‏سازى به وسیله رایانه، ذخیره و بازیابى شود و هم‏چنین شکل نظام یافته آن شمایى از روابط بین مفاهیم کلامى فقه را به نمایش بگذارد. و براى محققان زمینه یک دیگاه کلى درباره موضوعات کلامى را فراهم کند و براى مدرسان و معلّمان جایگاه مبحث هر موضوع را روشن سازد.

4.
اصول دین
اصول دین
٨۵٠٠٠٧۶۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 3255
چکیده :
احمد بن محمد معروف به «مقدّس اردبیلى» و «محقّق اردبیلى» از مفاخرشیعه و فقیهان بنام سده دهم هجرى است. درباره او کرامات و فضایل اخلاقى بسیارى نقل شده و از وى تألیفات گران‏سنگى برجاى مانده است.
«اصول دین» از جمله آثار او به زبان فارسى است که در چهار موضوع: توحید، نبوّت، امامت و معاد سامان یافته. بخش عمده کتاب به مبحث اثبات امامت اختصاص یافته‏است.

5.
الاجوبه النجفيه عن الفتاوي الوهابيه
0 نظر  
کد : 1258
چکیده : عالمان شیعى همواره دربرابر دیگر مذاهب و مکتب‏ها با منطق و استدلال و به شیوه «جدال احسن» برخورد کرده و بدین‏سان قوّت اندیشه و مذهب خویش را نشان داده‏اند.
این نوع برخورد است که مؤلف آن، مرحوم آیة اللّه کاشف الغطاء، استفتائات و نوشته‏هاى عالمان وهابى و دیگر دانشمندان اهل سنت را پاسخ گفته است.
او در هنگام پاسخ‏گویى به شبهه‏ها و مسائل، از منابع معتبر و مورد قبولِ اهل‏سنت، بهره برده و با تسلط و چیره‏دستى به آنها استناد کرده است.

6.
الامامه علی ضوء الثقلین
الامامه علی ضوء الثقلین
٢٣٠٠٠٠٢٠٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2098
چکیده : امامت از اصول بنیادین دین است که به همة اجزا و اصول دیگر آن، معنا و مفهوم می‌بخشد و به آن طراوت و تازگی می‌دهد، از همین روست که بر آن تأکید فراوان شده و آثار متعددی دربارة آن به نگارش درآمده است. اثر حاضر در پرتو قرآن و روایات، موضوع امامت را در دوازده باب، بررسی کرده است.

7.
البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقائد الساطعه / ج 2
0 نظر  
کد : 617
چکیده : «البراهین القاطعه» شرح عالمانه و پرمغزى است که ملامحمد جعفر استرآبادى، معروف به «شریعتمدار» بر کتاب «تجریدالعقائد» خواجه نصیرالدین طوسى نوشته است. این شرح، در واقع یکى از دایرةالمعارف‏هاى کلامى شیعى است که آراء فلاسفه و متکلمان را دربردارد.
وى در این کتاب، ضمنِ شرح و توضیح نکته‏هاى کلامى و فلسفیى که خواجه طوسى آنها را به اجمال آورده، گاهى به نقد آراى او و نیز شاگردش علامه حلى مى‏پردازد. تفکیکِ بین اصول دین و اصول مذهب، از ویژگى‏هاى دیگر این شرح است.
در این جلد، دو مقصد از مقاصد «تجرید العقائد»: امور عامه و جواهر و اعراض طرح و شرح شده است.


8.
البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقائد الساطعه / ج 3
0 نظر  
کد : 705
چکیده : «البراهین القاطعه» شرح عالمانه و پرمغزى است که ملامحمد جعفر استرآبادى، معروف به «شریعتمدار» بر کتاب «تجریدالعقائد» خواجه نصیرالدین طوسى نوشته است. این شرح، در واقع یکى از دایرةالمعارف‏هاى کلامى شیعى است که آراء فلاسفه و متکلمان را دربردارد.
وى در این کتاب، ضمنِ شرح و توضیح نکته‏هاى کلامى و فلسفیى که خواجه طوسى آنها را به اجمال آورده، گاهى به نقد آراى او و نیز شاگردش علامه حلى مى‏پردازد. تفکیکِ بین اصول دین و اصول مذهب، از ویژگى‏هاى دیگر این شرح است.
در این جلد، دو مقصد از مقاصد «تجرید العقائد»: امور عامه و جواهر و اعراض طرح و شرح شده است.


9.
البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقائد الساطعه /ج1
0 نظر  
کد : 558
چکیده :
«البراهین القاطعه» شرح عالمانه و پرمغزى است که ملامحمد جعفر استرآبادى، معروف به «شریعتمدار» بر کتاب «تجریدالعقائد» خواجه نصیرالدین طوسى نوشته است. این شرح، در واقع یکى از دایرةالمعارف‏هاى کلامى شیعى است که آراء فلاسفه و متکلمان را دربردارد.
وى در این کتاب، ضمنِ شرح و توضیح نکته‏هاى کلامى و فلسفیى که خواجه طوسى آنها را به اجمال آورده، گاهى به نقد آراى او و نیز شاگردش علامه حلى مى‏پردازد. تفکیکِ بین اصول دین و اصول مذهب، از ویژگى‏هاى دیگر این شرح است.
در این جلد، دو مقصد از مقاصد «تجرید العقائد»: امور عامه و جواهر و اعراض طرح و شرح شده است.


10.
اللوامع الالهيه في المباحث الكلاميه
1 نظر  
کد : 1265
چکیده :
کلام از دانش‏هاى پر ارجى است که اصول عقیده و ایمان را به مدد عقل و استدلال، اثبات مى‏کند و متکلمان، دین دارانِ خردمندى هستند که پایه‏هاى ایمان را با کاوش‏هاى عقلى استوار مى‏سازند. اثر حاضر نیز در همین عرصه و به قلمِ فقیهِ متکلم، فاضل مقداد سیورى به نگارش درآمده است. چاپ کنونى آن با تحقیقات آیة اللَّه شهید سید محمد على قاضى طباطبائى، امتیاز ویژه یافته است.

پرفروش ترین کتاب کلام استدلالی
پربیننده ترین کتاب کلام استدلالی