Bustan Ketab - بوستان کتاب

محمود پوروهاب

12 کتاب - از 1 تا 10
پديدآورندگان : محمود پوروهاب
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آن روز آن اتفاق
آن روز آن اتفاق
٣۵٠٠٠٣١۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 370
چکیده : قصه‏ها در یادِ من و تو مى‏ماند و در لایه‏هاى عمیقِ ذهن و ضمیر ما رسوخ مى‏کند و رفیقِ همیشگى زندگى مى‏شود. پس بکوشیم تا دوستان و همراهانِ مشفق و دل‏سوزى انتخاب کنیم و زندگى آینده‏ى خود را با یادها و خاطره‏هایشان، شکوفا سازیم.
این مجموعه چهارده جلدى، قصه‏هایى کوچک از زندگانى چهارده معصوم(ع) را به قلمى روان به تصویر کشیده است.
در این جلد، داستان‏هایى آموزنده از زندگانى امام حسن‏عسکرى(ع) مى‏خوانیم و خاطره‏ها را در آغوشِ محبتش ورق مى‏زنیم.

2.
آيه‌هاي آفتاب (برگزیده اشعار مذهبی ویژه نوجوانان/2)
1 نظر  
کد : 2670
چکیده : «آیه‏هاى آفتاب» حاصل باریک‏اندیشى‏ها و مضمون پردازى‏هاى شاعرانى است که مضامین مذهبى را به تصویر کشیده‏اند و درباره چهارده معصوم و حضرت زینب و شهداى کربلا(ع) سروده‏اند. گاه شاعرى از لبخند صبح سخن مى‏گوید، گاه از غم‏هاى نخلستان و گاه مژده بهاران مى‏دهد و به انتظار آمدن زیباترین فصل حیات آدمى مى‏نشیند.

3.
بهترین بابای دنیا
بهترین بابای دنیا
۴٠٠٠٠٣۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 3301
چکیده : قصه‏ها در یادِ من و تو مى‏ماند و در لایه‏هاى عمیقِ ذهن و ضمیر ما رسوخ مى‏کند و رفیقِ همیشگى زندگى مى‏شود. پس بکوشیم تا دوستان و همراهانِ مشفق و دل‏سوزى انتخاب کنیم و زندگى آینده‏ى خود را با یادها و خاطره‏هایشان، شکوفا سازیم.
در این کتاب، داستان‏هایى آموزنده از زندگانى پیامبر(ص) مى‏خوانیم و خاطره‏ها را در آغوشِ محبتش ورق مى‏زنیم

4.
پله پله تا خدا (برگزیده اشعار مذهبی ویژه نوجوانان/1)
0 نظر  
کد : 2680
چکیده : «پلّه پلّه تا خدا» مجموعه اشعارى است در موضوعات مذهبى براى نوجوانان. هدف از فراهم آوردن این کتاب، انتخاب و معرفى اشعار مذهبى به بهترین شکل هنرى آن است، چون شعرِ جوشیده از هنر برخلاف نظم‏هاى خشک و بى‏مایه، با برخوردارى از احساس و عواطف، زیبایى شناختى و تکنیک، بهتر مى‏تواند در قلب و ذهن آدمى مؤثر افتد و شناخت هستى و هستى‌آفرین، تقرب به باورهاى دینى و شخصیت‏هاى بزرگ مذهبى را به ویژه براى جوانان و نوجوانان به ارمغان آورد.

5.
سه مهمان ناشناس
سه مهمان ناشناس
۴٠٠٠٠٣۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 365
چکیده : قصه‏ها در یادِ من و تو مى‏ماند و در لایه‏هاى عمیقِ ذهن و ضمیر ما رسوخ مى‏کند و رفیقِ همیشگى زندگى مى‏شود. پس بکوشیم تا دوستان و همراهانِ مشفق و دل‏سوزى انتخاب کنیم و زندگى آینده‏ى خود را با یادها و خاطره‏هایشان، شکوفا سازیم.
این مجموعه چهارده جلدى، قصه‏هایى کوچک از زندگانى چهارده معصوم(ع) را به قلمى روان به تصویر کشیده است.
در این کتاب، داستان‏هایى آموزنده از زندگانى امام حسن مجتبى(ع) را مى‏خوانیم و خاطره‏ها را در آغوشِ محبتش ورق مى‏زنیم.

6.
قصه هایی کوچک از زندگی چهارده معصوم(ع)/2 جلدی
0 نظر  
کد : 3307
چکیده : گفتار و رفتار چهارده معصوم پاک(ع) براى همه انسان‌ها، درس‌آموز و زندگى‌ساز است. سیره این بزرگواران را باید از نخستین ایام یادگیرى، براى کودکان و نوجوانان در قالب‌هاى علمى، پژوهشى و هنرى بازگوکرد تا در وجودشان نهادینه شود. اثر حاضر کوشیده است موضوعات اخلاقى و تربیتى را در قالب قصه‌هایى از زندگانى معصومان(ع)، برای این گروه سنی به تصویر بکشد.

7.
قوي مسافر و دخترك تنها
قوی مسافر و دخترک تنها
٩٠٠٠٨١٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1207
چکیده : فصل سرما از راه رسید و قوها باید به سرزمین هاى گرم مى رفتند. قوى پیر گفت: باید فرمانده اى شجاع، قوى و هوشیار انتخاب کنیم. حالا کى دوست دارد فرمانده باشد؟
با پرسش قوى پیر، تالى، قوى جوان و مغرور، گفت: من باید فرمانده باشم وگرنه از این جا حرکت نمى کنم.
قوها بعد از مشورت، به پیشنهاد عموى تالى، او را به فرمانده اى برگزیدند، اما تالى از دشوارى ها و خطرهاى راه آگاه نبود. روز حرکت فرا رسید و قوها از شهرها و روستاها مى گذشتند و تالى نیز پیشاپیش دسته پرواز مى کرد و مى خواست شایستگى خود را نشان دهد، ولی….

8.
مرده‌ای که زنده شد   داستان‌هایى از زندگى امام محمدباقر(ع)
0 نظر  
کد : 2542
چکیده : قصه‏ها در یادِ من و تو مى‏ماند و در لایه‏هاى عمیقِ ذهن و ضمیر ما رسوخ مى‏کند و رفیقِ همیشگى زندگى مى‏شود. پس بکوشیم تا دوستان و همراهانِ مشفق و دل‏سوزى انتخاب کنیم و زندگى آینده‏ى خود را با یادها و خاطره‏هایشان، شکوفا سازیم. این مجموعه چهارده جلدى، قصه‏هایى کوچک از زندگانى چهارده معصوم: را به قلمى روان به تصویر کشیده است. در این جلد، داستان‏هایى آموزنده از زندگانى امام محمّد باقر (ع)مى‏خوانیم و خاطره‏ها را در آغوش محبتش ورق مى‏زنیم.

9.
نگین شکسته  داستان‌هایى از زندگى امام هادى(ع)
0 نظر  
کد : 2539
چکیده : قصه‌ها در یادِ من و تو مى‌ماند و در لایه‌هاى عمیقِ ذهن و ضمیر ما رسوخ مى‌کند و رفیقِ همیشگى زندگى مى‌شود. پس بکوشیم تا دوستان و همراهانِ مشفق و دل‌سوزى انتخاب کنیم و زندگى آینده‌ى خود را با یادها و خاطره‌هایشان، شکوفا سازیم. این مجموعه چهارده جلدى، قصه‌هایى کوچک از زندگانى چهارده معصوم(ع) را به قلمى روان به تصویر کشیده است. در این کتاب، داستان‌هایى آموزنده از زندگانى امام هادى(ع) مى‌خوانیم و خاطره‌ها را در آغوشِ محبتش ورق مى‌زنیم.

10.
هدیه گرانبها
هدیه گرانبها
۶٠٠٠٠۵۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 369
چکیده : قصه‏ها در یادِ من و تو مى‏ماند و در لایه‏هاى عمیقِ ذهن و ضمیر ما رسوخ مى‏کند و رفیقِ همیشگى زندگى مى‏شود. پس بکوشیم تا دوستان و همراهانِ مشفق و دل‏سوزى انتخاب کنیم و زندگى آینده‏ى خود را با یادها و خاطره‏هایشان، شکوفا سازیم.
این مجموعه چهارده جلدى، قصه‏هایى کوچک از زندگانى چهارده معصوم(ع) را به قلمى روان به تصویر کشیده است.
در این جلد، داستان‏هایى آموزنده از زندگانى امام موسى کاظم(ع) مى‏خوانیم و خاطره‏ها را در آغوشِ محبتش ورق مى‏زنیم.

پرفروش ترین کتاب محمود پوروهاب
سه مهمان ناشناسسه مهمان ناشناس
۴٠٠٠٠٣۶٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
هدیه گرانبهاهدیه گرانبها
۶٠٠٠٠۵۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
آن روز آن اتفاقآن روز آن اتفاق
٣۵٠٠٠٣١۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
قوي مسافر و دخترك تنهاقوی مسافر و دخترک تنها
٩٠٠٠٨١٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
کجاست رد پای تو؟کجاست رد پای تو؟
٢٠٠٠٠١٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
٩٠٠٠٠٠٨١٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر