Bustan Ketab - بوستان کتاب

دکتر حسن زارعی متین

2 کتاب - از 1 تا 2
پديدآورندگان : دکتر حسن زارعی متین
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
٣٢٠٠٠٢٧٢٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
4 نظر  
کد : 1119
چکیده : در گذشته نه چندان دور به مدیریت منابع انسانى -آن‏طور که باید- اهمیت نمى‏دادند، اما امروزه به سبب تغییرات فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و سیاسى گسترده، ارزش و ارج خود را بازیافته، به طورى که آشنایى با آن را در سازمان‏ها و مجموعه مهارت‏هاى مدیران ضرورى و لازم مى‏دانند. مؤلف در جهت این مهم و تبیین وظایف یک مدیر خوب، این اثر را در چهارده فصل به قلم آورده، ضمن آن که ضرورت دقت و تأمل در این دانش را در جمهورى اسلامى ایران بیشتر مى‏داند، چرا که این نظام، رشد و تعالى انسان‏ها را در سرلوحه برنامه‏هاى خود قرار داده است.

2.
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
٨٠٠٠٠۶٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 2810
چکیده : در گذشته نه چندان دور به مدیریت منابع انسانى -آن‏طور که باید- اهمیت نمى‏دادند، اما امروزه به سبب تغییرات فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و سیاسى گسترده، ارزش و ارج خود را بازیافته، به طورى که آشنایى با آن را در سازمان‏ها و مجموعه مهارت‏هاى مدیران ضرورى و لازم مى‏دانند. مؤلف در جهت این مهم و تبیین وظایف یک مدیر خوب، این اثر را در چهارده فصل به قلم آورده، ضمن آن که ضرورت دقت و تأمل در این دانش را در جمهورى اسلامى ایران بیشتر مى‏داند، چرا که این نظام، رشد و تعالى انسان‏ها را در سرلوحه برنامه‏هاى خود قرار داده است.

پرفروش ترین کتاب دکتر حسن زارعی متین
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
٣٢٠٠٠٢٧٢٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده4 نظر  
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
٨٠٠٠٠۶٨٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
پربیننده ترین کتاب