سبد خرید خالی می باشد

نیایش از دیدگاه عقل و نقل

1915
260,000 ریال

موجودی: 30
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
چهارم
فارسی
تخصصی
مولف
آیت الله حسن ممدوحی کرمانشاهی

دعا، باب رحمت حق است که بنده را به همزبانی با پروردگار عظیم مأنوس می‏کند و شیوة سخن گفتن با معشوق واقعی را تعلیم می‏دهد. می‏توان بی‏هیچ آداب و ترتیبی و بدون هیچ اطلاعاتی از انواع و اقسام و پیشینة دعا، با خدا سخن گفت، اما بی‏تردید آگاهی از جنبه‏های مختلف دعا از نگاه عقل و نقل و داشتنِ اطلاعاتی دربارة نیایش، ما را به سوی این گنجینة‏ عظیم، بیشتر ترغیب می‏کند.

اثر حاضر با همین هدف، نیاش را در این زمینه‏ها کاویده است:‏ تعریف دعا، ضرورت، پیشینه، اقسام، ارکان، آثار و فواید، موانع و زبان دعا.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: