سبد خرید خالی می باشد

المدارس الاخلاقیة فی الفکر الاسلامی

59589
-20%600,000 ریال

موجودی: 28
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
اول
عربی
1389
تخصصی
مولف
مجموعة من المحققین

انسان به ستوه آمده معاصر که دچار سرگشتگی و انحطاط اخلاقی و گم کردگی معنای زندگی است، امروزه بیش ار هز زمان به دنبال نظام اخلاقی قابل اعتمادی است که جامع و منسجم، مدلّل و متقن، کارآمد و پاسخ گو، روشن و معنابخش و سرانجام شورانگیز و حرکت خیز باشد و بی تردید، پاسخ پرسش ها و دوای دردهای او را تنها در آخرین آیین توحیدی و اخلاق مینوی آن می توان بازجست. بر این پایه، عزم همگانی اخلاق پژوهان فرهیخته مسلمان برای تعمیق و گسترش و نوآمدسازی تحقیقات اخلاق اسلامی ضروری است.

برای توسعه علم اخلاق سه مرحله بازشناسی، بازنگری و بازسازی باید به دقت طراحی و اجرا شود؛ در گام نخست، میراث به جای مانده از اندیشوران گذشته، شناسایی، طبقه بندی، توصیف و تحلیل گردد تا از رهگذر آن تسلط کافی بر شیوه های تحقیقی، منابع، پیش فرض ها، ادبیات، میدان و زاویه دید و دل مشغولی و دست آوردهای ایشان حاصل آیند. بی شک تألیف کتابشناسی های توصیفی تحلیلی سنگ بنای چنین عمارتی خواهد بود.

کتابشناخت اخلاق اسلامی که سبکی جدید در کتابشناسی توصیفی ـ تحلیلی به شمار می رود، به غرض ارائه بیشترین و مهم ترین اطلاعات لازم از برجسته ترین آثار مکاتب چهارگانه اخلاق اسلامی به محققان و مشتاقان این عرصه، تألیف شده است.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: