سبد خرید خالی می باشد

فقه المسائل المستحدثة

56233_196860141
-20%400,000 ریال

موجودی: 4
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

رقعی
اول
عربی
1388
تخصصی
مولف
السید علی عباس الموسوی

آن دسته از مطالعات فقهی که به مسائل جدید و نوپیدا می پردازد از تنوع خاصی در شکل و شیوه کار برخوردار است. البته حل همه مسائل وابسته به قواعد عام استنباط می باشد که در علم اصول پایه گذاری شده است ولی پاسخگویی به مسائل جدید در همان چارچوب کلی علم اصول، نیازمند ابزارهای دیگری است که تعدد و تنوع موضوعات مسائل اقتضای فراهم بودن آنها را دارد.

نویسنده محترم شیوه های مختلف فقها برای ورود به مسائل مستحدثه را تا حد امکان جستجو و در نگاهی مقارن موردنظر قرار داده و بدین نتیجه رسیده است که قواعد خاصی بر این دسته از مطالعات فقهی حاکم می باشد که تاکنون به شکل مستقل موردتوجه قرار نگرفته است. این کتاب حاصل جستجوی نویسنده و تلاش او برای تدوین قواعد مذکور است.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: